Dejavnosti društva

Za doseganje osnovnega namena in ciljev društvo izvaja naslednje dejavnosti oz. naloge:

  • sodelovanje pri turističnem urejanju Rakitne (postavljanje turističnih tabel in smerokazov, ureditev in označitev učnih poti ipd.);
  • organiziranje tečajev, predavanj, razstav, ekskurzij, izletov in drugih aktivnosti za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva;
  • zavzemanje za varstvo naravne in kulturne dediščine, obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov in izvajanje akcij za varstvo okolja;
  • organiziranje ali vključevanje v akcije za lepo in urejeno okolico kraja;
  • podajanje pobud za vključevanje naravnih in drugih, za turizem pomembnih objektov, v turistično ponudbo;
  • podajanje pobud in predlogov za dvig kvalitete gostinstva v kraju;
  • vzdrževanje izletniških točk;
  • spremljanje vprašanj turizma in njegovega razvoja ter predlaganje krajevni skupnosti, občini in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za razvoj turizma;
  • organiziranje in opravljanje splošne promoocije turizma in informacijske dejavnosti v interesu svojega turističnega območja;
  • izdajanje turističnih publikacij;
  • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih, družabnih in drugih prireditev, ki pospešujejo razvoj turizma ali pa so namenjene dobremu počutju članov in krajanov;
  • zavzemanje za razvoj kmečkega turizma v kraju;
  • sodelovanje v razpravah o razvojnih in turističnih programih ter občinskem prostorskem načrtu.