Dejavnosti društva

Za doseganje osnovnega namena in ciljev društvo izvaja naslednje dejavnosti oz. naloge:

 • sodelovanje pri turističnem urejanju Rakitne (postavljanje turističnih tabel in smerokazov, ureditev in označitev učnih poti ipd.);
 • organiziranje tečajev, predavanj, razstav, ekskurzij, izletov in drugih aktivnosti za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva;
 • zavzemanje za varstvo naravne in kulturne dediščine, obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov in izvajanje akcij za varstvo okolja;
 • organiziranje ali vključevanje v akcije za lepo in urejeno okolico kraja;
 • podajanje pobud za vključevanje naravnih in drugih, za turizem pomembnih objektov, v turistično ponudbo;
 • podajanje pobud in predlogov za dvig kvalitete gostinstva v kraju;
 • vzdrževanje izletniških točk;
 • spremljanje vprašanj turizma in njegovega razvoja ter predlaganje krajevni skupnosti, občini in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za razvoj turizma;
 • organiziranje in opravljanje splošne promoocije turizma in informacijske dejavnosti v interesu svojega turističnega območja;
 • izdajanje turističnih publikacij;
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih, družabnih in drugih prireditev, ki pospešujejo razvoj turizma ali pa so namenjene dobremu počutju članov in krajanov;
 • zavzemanje za razvoj kmečkega turizma v kraju;
 • sodelovanje v razpravah o razvojnih in turističnih programih ter občinskem prostorskem načrtu.