Program dela

Program dela za leto 2018 vsebuje naslednje aktivnosti:

 1. skrb za urejenost kraja, hiš in vikendov (organizacija tekmovanja za najlepše urejeno hišo oz. vikend in njeno okolico – nagrade: npr. brezplačni izlet, kosilo v Zidanici ter sladko presenečenje s pijačo v Krimček baru);
 2. skrb za urejenost jezera in njegove okolice;
 3. skrb za gozdno učno pot;
 4. markiranje poti;
  a. pot Rakiškega jambora;
  b. Sončna pot (domačija Špan, Rotovc, greben Španovega vrha, Rakitna);
 5. organizacija dveh ekskurzij;
 6. udeležba na sejmu Alpe Adria (januar 2018);
 7. sodelovanje s kulturnim, športnim, lovskim, ribiškim in upokojenskim društvom v Rakitni in s sosednjimi in drugimi turističnimi društvi v Sloveniji ter Slovenci v Italiji;
 8. predstavitev projekta jamborne poti na najbolj množični regati, imenovani Barkovljanka;
 9. priprava replike rakiškega jambora (organiziranje čistilnih in delovnih akcij);
 10. obuditev krajevnega praznika in kresovanje ob začetku poletja na kresni večer;
 11. izdelava pregledne karte Rakitne;
 12. izdelava promocijskega materiala, izdelava majic TDR, zloženka, koledar ipd…;
 13. tekoče delo.