Brinarjeva jelka

Brinarjeva oz. Klanška jelka (domačini ji pravijo 'ta lepa smreka') vzbuja pozornost z izredno gosto raščeno krošnjo in predvsem s cipresasto obliko, zaradi katere jo v gozdu sploh lahko najdemo. Krošnje s stebrasto rastjo so pri drevesih zelo redke. Brinarjeva jelka je edina znana takšna jelka pri nas, zato jo uvrščamo med spomenike naravne dediščine.